BB-bunker  Overvoorde en Fort aan den Hoek van Holland

bron: De Oude Hagenaar, dinsdag 15 april 2014, jaargang 6, nummer 8

 

Zondag 9 oktober 2011 brachten Dan PA1FZH, Rens PA1IJF, Hugo PA5PHO, Menno PD1ML en Cor PE1PTQ en bezoek aan deze bunkers

 

BB-bunker Overvoorde te Rijswijk

Op Overvoorde bevind zich een voormalige Commandopost van de BB welke in beheer is bij de stichting NCBB. Op het terrein waar deze BB bunker ligt (Overvoorde) bevinden zich ook 7 duitse bunkers uit de tweede wereldoorlog. 

Direct na het einde van de Tweede Wereldoorlog liep de spanning in de wereld wederom hoog op, in de zogenaamde Koude Oorlog. In Nederland werd de organisatie Bescherming Bevolking (BB) opgericht, als onderdeel van de voorzorgsmaatregelen om bij een gevreesde Derde Wereldoorlog rampen het hoofd te bieden. Op de grens van Rijswijk en Den Haag werd een commandopost ingericht.

De atoombestendige commandopost van de BB in het Overvoordebos ontstond op de basis van een bunkercomplex dat de Duitsers daar bouwden in 1941. Rondom het landhuis Overvoorde werden, behalve een centrale radio afluisterpost, nog 22 Luftwaffe manschappenbunkers gebouwd en zelfs een zwembad. Er werd door de bevolking gespeculeerd over de bedoeling van het complex. De wildste geruchten deden de ronde, maar het fijne ervan kwam men niet te weten.

Allerlei geruchten

Dat er door de Duitsers inderdaad geheime activiteiten werden ontplooid bleek in januari 1941, toen de Van Vredenburchweg ter hoogte van de Voordes werd afgesloten en het hele bos tot Sperrgebiet werd verklaard. In en om het bos werden mijnen gelegd en ook in de omtrek van de Voordes brachten de Duitsers verdedigingswerken aan. Langs de Schaapweg plaatsten zij houten palen om mogelijke luchtlandingen tegen te gaan en op de splitsing van de Kleiweg en de Schaapweg kwamen anti-tankversperringen.
Er werd gefluisterd dat de opperbevelhebber van de Wehrmacht in Nederland, generaal Christiansen, zijn hoofdkwartier in Overvoorde had ondergebracht. Dat bleek echter niet juist. Christiansen hield namelijk verblijf in Wassenaar en later in Hilversum. Na de oorlog bleek dat het Overvoordecomplex door de Duitsers een belangrijke rol was toebedeeld ter voorbereiding en ondersteuning van een aanval op Engeland.

 

Fort aan den Hoek van Holland

bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_aan_den_Hoek_van_Holland

Het Fort aan den Hoek van Holland in Hoek van Holland, is een voormalig pantserfort en huisvest sinds 1987 het Nederlands Kustverdedigingsmuseum. Het fort, gelegen langs de Nieuwe Waterweg, diende om de vaarweg te beschermen tegen een vijandelijke vloot en het strand tegen een invasie. Daartoe beschikte het fort over 4 kanonnen van 24 cm en 2 kanonnen van 15 cm. Dit geschut stond opgesteld in een van de drie draaibare pantserkoepels. Zowel het draaien van de koepels als het eleveren van het geschut gebeurde met gebruik van hydrauliek. Hiermee was het fort bij voltooiing erg modern.

Echter, na de komst van de nieuwste slagschepen, waarvan het geschut een groter bereik had dan het fort, tegen 1900, was het fort in een klap verouderd. Geld voor grootschalige verbeteringen was er niet en zo bleef de situatie grotendeels gelijk tot aan de Tweede Wereldoorlog. Naast geschut kon er ook een mijnversperring in de vaarweg gelegd worden om een vijandelijke vloot te stoppen.

 

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 bleef Nederland neutraal. Wel werd overgegaan op algehele mobilisatie en was het fort gevechtsklaar om die neutraliteit te verdedigen. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak werd wederom de algehele mobilisatie afgekondigd en vonden er, na de Duitse inval in 1940, rondom het fort gevechten plaats. Na de Nederlandse capitulatie namen de Duitsers het fort in gebruik. De koepels, het geschut en ander metaal werd in 1943 uit het fort verwijderd en omgesmolten om gebruikt te worden in de Duitse industrie.

Na de oorlog kwam het fort in handen van de Koninklijke Marine die het gebruikte als opslagplaats. Het fort stond vanaf 1978 leeg, totdat het in 1987 werd overgedragen aan de Stichting Fort aan den Hoek van Holland en het een museum werd. In 1995 kreeg het fort haar koepels terug; doch van spuitbeton in plaats van gietijzer.

More stuff here.

De Duitse bezetter laat in het park Overvoorde een groot aantal bunkers bouwen. Het terrein wordt ontoegankelijk voor de plaatselijke bevolking. Antennes worden gebruikt voor de supergeheime afluisteractiviteiten door de Duitsers. Vooral het berichtenverkeer in Engeland wordt opgevangen. Met speciale codeermachines worden de berichten doorgestuurd naar Berlijn. Aan het einde van de oorlog worden de bunkers leeggehaald en gaat de geheime apparatuur op transport naar Duitsland.

 

De noodzaak tot het bouwen van kustverdediging in Hoek van Holland kwam met de gereedkoming van de Nieuwe Waterweg, waarmee de belangrijke haven van Rotterdam open kwam te liggen voor vijandelijke schepen. Voordat de Nieuwe Waterweg was uitgegraven konden schepen alleen via een omslachtige route via naar Rotterdam.

In 1857 werd besloten een ontwerp te maken om de verbinding van Rotterdam met de zee te verbeteren. In 1858 was het ontwerp door ingenieur Pieter Caland afgerond. Het bestond uit een nieuw te graven vaarweg, dwars door het gebied Hoek van Holland. Het werd goedgekeurd in 1863 en in datzelfde jaar werd begonnen met de aanleg, die zeven jaar zou gaan duren, voordat de eerste schepen door de nieuwe vaarweg konden varen.